top of page
banner-01.jpg

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาบริษัท SAP

บริษัท สยาม แอกริ โปรดักส์ จำกัด เราได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนมาเป็นระยะเวลา 6 ปี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมเกษตกร สนับสนุนเกษตกรให้ปลูก อะโวคาโด รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตกรไกล้เคียง เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตกรให้มีรายได้ที่ดีขึ้น  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯเป็นต้นน้ำ ผลิตผลสดอะโวคาโด้คุณภาพให้กับบริษัท สยาม แอกริ โปรดักส์ จำกัด

       ต่อมาได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัด บริษัท สยาม แอกริ โปรดักส์ จำกัด ได้จดตั้ง ในปี 2564  ดำเนินการผลิต รวบรวมอะโวคาโด และผลิตสินค้าแปรรูปจากอะโวคาโด้ในรูปแบบต่างๆ โดยมีประสบการณ์ในการผลิตอะโวคาโด้มายาวนานกว่าสามสิบปี เป็นรุ่นแรกๆของประเทศไทย นอกจากนี้ทาง SAP เล็งเห็นความต้องการของทางตลาดที่ขยายตัวกว้างขึ้น จึงวางแผนขยายสายการผลิตแปรรูปอื่นๆ อาทิ ผลสดอะโวคาโด้ เนื้ออะโวคาโด้แช่แข็ง น้ำมันโวคาโด้ น้ำผลไม้อะโวคาโด้ นมอะโวคาโด้ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ   SAP เป็นทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เราอยู่ไกล้แหล่งวัตถุดิบมากที่สุด และคัดสรรผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ  ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริโภคสินค้าของ SAP ทางบริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต

       บริษัทฯ ของเรา ยังดำเนินธุรกิจควบคู่กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตกรผู้ปลูกอะโวคาโด้  ซึ่งได้จัดตั้งและดำเนินธุรกิจมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นส่วนหลักของการผลิตผลสดอะโวคาโด้  ที่เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตอะโวคาโด้ เป็นศูนย์รวมของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด้ กลุ่มวิสาหกกิจชุมชมได้ส่งเสริมเกษตกรในชุมชนหรือบริเวณไกล้เคียงหันมาปลูกพืชอะโวคาโด แทนการทำไร่เลื่อนลอย และรับซื้อคืนผลผลิตจากสมาชิกและเกษตกรไกล้เคียง ทั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตกรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ฉะนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯจึงถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญในการผลิตผลสดอะโวคาโด้คุณภาพให้กับบริษัท สยาม แอกริ โปรดักส์ จำกัด ได้ดำเนินการแปรรูปในขั้นต่อไป

       ความจริงใจ และคุณธรรมในการทำธุรกิจของทาง SAP ส่งผลให้ SAP ได้มีเกษตรกร กลุ่มเกษตกรที่ช่วยผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้ทาง SAP ได้มีวัตถุดิบคุณภาพในการรวบรวม แปรรูปสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ร่วมไปถึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัททั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ทาง SAP จะรักษาความเชื่อใจที่ทางลูกค้ามีให้มาตลอดระยะเวลายี่สิบปีที่ผ่านมา และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและขยายตลาดสินค้าของทาง SAP  ไปสู่ทุกมุมโลก

เบอร์โทรศัพท์ 

092-955-4599

Email 

ติดต่อสอบถาม

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page